Skip navigation
BluePages Informasjon om depresjon

Hjelp med depresjon

Du kan finne følgende lenker av interesse. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse sidene. Vi kan heller ikke spesielt anbefale eller godkjenne innholdet på disse sidene (se Ansvarsbeskrivelse).

Psykiatrisk senter

Legevakt

  • http://www.tromso.kommune.no/legevakta.121624.no.html
  • Kommunal legevakt. Legevakta benyttes ved akutt sykdom som ikke kan vente til neste dag. Din fastlege har hver dag satt av tid til øyeblikkelig hjelp og vil vanligvis være den som best kan hjelpe deg også ved akutte sykdomstilfeller.
  • Breivika v/ RiTø tlf.: 77 62 80 00
  • Medisinsk nødtelefon 113

Fastlegeordningen

  • http://www.tromso.kommune.no/allmennlegetjenesten.121199.no.html
  • Fastlegeordningen gir deg rett til en allmennpraktiserende lege som din faste lege. Formålet med fastlegeordningen er å gi befolkningen trygghet, kvalitet og god tilgjengelighet i den allmenne legetjenesten. Er du student uten fastlege i Tromsø - se sidene til Studentrådgivinga