Skip navigation
BluePages Informasjon om depresjon

BluePages-teamet

Det nåværende teamet

Professor Kathy Griffiths, BSc (Hons), PhD (ANU), MAPS

Kathy er direktør for National Insitute for Mental Health Research og direktør for Depression and Anxiety Consumer Research Unit og meddirektør for senterets forskningsgruppe for e-mentalhelse. Hun er utgitt innen feltene psykisk helse, psykologi klinisk nevropsykologi. Hun er for tiden interessert i forskning innen depresjon, e-mentalhelse (inkludert kvaliteten på helseinformasjon på Internett), kunnskap om psykisk helse, og forebygging av problemer innen psykisk helse. Kathy er medforfatter av MoodGYM, et program på Internett som gir kognitiv atferdstrening for forebygging og reduksjon av depresjonssymptomer hos brukere. Hun er autorisert psykolog.

Kylie Bennett, BSc, BA(Hons) (ANU)

Kylie er utviklingsleder for forskningsgruppen for e-mentalhelse ved National Institute for Mental Health Research og påtar seg prosjektledelse og utvikling for gruppens forskningsprosjekter. Hennes forskerinteresser er innen forutsigelser av demografi og risikofaktorer for vellykket brukerresultater ved inngripen via e-mentalhelse.

Anthony Bennett, BAppSc (RMIT)

Anthony er IT-leder for forskningsgruppen for e-mentalhelse ved National Institute for Mental Health Research og overvåker all utvikling av programvare, databaser og web-område for gruppens prosjekter.

Julia Reynolds, BA (Hons) (UWA), MPsych (Clin) (UWA), MAPS, AFBPsS, CPsychol

Julia er sjefen for de kliniske tjenestene i Gruppen for forskning og utvikling innen mental e-helse. Hun jobber nært med gruppens ledelse for å sikre at de nettbaserte tjenestene leveres på best mulig måte. Hun er også klinisk psykolog og har jobbet i privat praksis og i virksomheter som yter tjenester for personer som er berørt av rusmisbruk og andre alvorlige psykiske helseproblemer.

Ada Tam, BSc (Hons) (UNSW), Grad Dip SciComm (ANU)

Ada er forskningsassistent ved Gruppen for forskning og utvikling innen mental e-helse ved the National Institute for Mental Health Research. Hun jobber særlig med å forberede innholdet til BluePages-nettsiden med informasjon om depresjon.

BlueBoard moderatorer

Moderatorene av BlueBoard. Vi vil også anerkjenne innsatsen som legges ned av moderatorene for BlueBoard. BlueBoard er tilknyttet BluePages og er et forum der personer som lider av depresjon kan oppleve gjensidig støtte fra andre i samme situasjon. Dette tilbudet finnes kun på engelsk.

Tidligere medlemmer av CMHR-teamet

Professor Helen Christensen, BA(Hons) (Syd), MPsychol, PhD (NSW), MAPS

Helen er tidligere direktør for Centre for Mental Health Research ved Australian National University. Hun har utgitt over 100 forskningsartikler innen psykisk helse. Helens nåværende forskningsinteresse er innen e-mentalhelse, depresjon, kunnskap om psykisk helse, forebygging av problemer innen psykisk helse, og de kognitive effektene av alderdom. Hun er meddirektør for senterets forskningsgruppe for e-mentalhelse og medforfatter av MoodGYM-programmet med kognitiv atferdsterapi på Internett. Hun er autorisert psykolog og medlem av Academy of Social Sciences i Australia.

Professor Tony Jorm, BA (Hons) (Qld), MPsychol, PhD(NSW), G Dip Comp(Deakin), DSc(ANU), FASSA

Tony er tidligere direktør for Centre for Mental Health Research og forfatter av over 200 forskningsartikler og kapitler om forskning på psykisk helse. Sammen med Kathy Griffiths, Helen Christensen og David Hawking, var Tony en av de opprinnelige teamlederne for BluePages-prosjektet. Hans forskingsinteresser er innen området depresjonsepidemiologi og andre vanlige psykiske helseproblemer, kunnskap om psykisk helse, psykologiske og sosiale faktorer i psykisk helse, og alderdom og demens.

Dr Stephen Rosenman, MD (Syd), FRANZCP

Stephen er psykiater innen privat sektor og ekspert på behandling av personer med depresjon. Han har også lenge vært gjestemedlem av Centre for Mental Health Research. Stephen var tidligere direktør for psykisk helsetjenester i ACT. Hans forskningsinteresser er innen posttraumatisk stresslidelse, selvmordsepidemiologi, psykotiske lidelser, etikk og datastyrt diagnose.

Ailsa Korten, BSc (Hons) (Syd)

Ailsa er en tidligere forsker ved Centre for Mental Health Research. Hennes forskningsinteresser omfatter depresjonsepidemiologi, gyldigheten til tester av depresjon, kognitiv endring hos eldre og kunnskap om psykisk helse. Hun er ekspert på avansert statistikkanalyse og analyse av kompliserte langsgående data og andre helsedata.

Dr Bryan Rodgers, BA (Hons), MA(Oxford), MSc(Lond), PhD(Bristol)

Bryan er gjestemedlem ved Centre for Mental Health Research. Han er forfatter av mer enn 70 forskningsrapporter. Hans interesser er innen personlige og sosiale faktorer som er forut for depresjon og andre psykiske lidelser.

Claire Kelly, BA (Hons), PhD (ANU)

Claire er en tidligere CMHR-student som fikk doktorgraden i 2004. Claires forskning omfatter ungdoms psykiske helse, kunnskap om psykisk helse og forebyggingen av psykiske helseproblemer.

Betty Kitchener, BA (Psychology), M Nursing, Grad Dip Special Ed, Grad Dip Community Counselling

Betty er autorisert sykepleier med en spesiell interesse for kunnskap om psykisk helse. Hun driver Mental Health First Aid-programmet som hun utviklet sammen med professor Jorm ved Centre for Mental Health Research.

Ruth Parslow, BApp Sc (Maths) (QUT), BA (Qld), MPH, PhD (ANU)

Ruth er en tidligere CMHR-forsker med forskningsinteresser innen tjenestebruk/oppsøking av hjelp, kunnskap om psykisk helse, posttraumatisk stresslidelse og depresjon.

Karen Gall

Karen er grafisk designer og web-utvikler og bidro til å utvikle den opprinnelige BluePages-siden.

Sandra Lauer, BA, BEc (ANU), DipIT (MI), CertIV AWT

Sandra er en erfaren web-utvikler som driver sitt eget web-designfirma og jobber deltid med forskningsgruppen for e-mentalhelse for å utvikle og styre utformingen av web-prosjekter.

Michelle Banfield, BA (Hons), BSc

Michelle er tidligere forskningsassistent og doktorgradsstudent ved senterets Depression & Anxiety Consumer Research Unit. Michelle er også tidligere moderator på BlueBoard – et forum der personer som lider av depresjon kan oppleve gjensidig støtte fra andre i samme situasjon.

Other former CMHR team members

Vi vil også takket for arbeidet til Susan Basiaco (tidligere administrasjonsassistent ved CMHR) som kontrollerte de eksterne koblingene på BluePages, og Greg Thomas, Jo Medway (tidligere forskningsassistent) og Trish Jacomb (PATH-dataleder) for bistanden under innsamlingen av informasjon til web-området.

Tidligere CSIRO-utviklingsteam

Francis Crimmins, BSc (Hons), MSc (DCU)

Francis var tidligere forskningsingeniør ved CSIRO Mathematical and Information Sciences Technologies for Electronic Documents-gruppen. Han har en spesiell forskningsinteresse innen oppdaging av web-ressurser og metasøking på Internett. Francis var medlem av P@NOPTIC-teamet som utviklet søkemotoren bak BluePages depresjonssøk.

Dr Nick Craswell, BSc(Hons), PhD

Nick var tidligere forsker ved CSIRO Mathematical and Information Sciences Technologies for Electronic Documents-gruppen. Han var medlem av P@NOPTIC-teamet og har spesielle forskningsinteresser innen søkealgoritmer, evaluering av søkekvalitet og gjenfinning av distribuert informasjon.

Dr David Hawking, BSc (Hons), PhD

Dave var tidligere ledende forsker ved CSIRO Mathematical & Information Sciences og leder av Information Retrieval Group som utviklet P@NOPTIC-søkemotoren som ligger bak BluePages depresjonssøk. Hans særskilte interesse ligger innen gjenhenting av informasjon og web-søk, inkludert evaluering av web-søk, teknikker for distribuert søk og intranettsøk.

Dr Ian Mathieson, MBBS, BMedSci (Melb), MSc (LaTrobe)

Ian var tidligere forskningsingeniør ved CSIRO Mathematical and Information Sciences og medlem av P@NOPTIC-søkemotorteamet. Han har bakgrunn innen parallell beregning og var allmennlege i et tidligere arbeidsliv.

Andre bidragsytere

Originalmusikken og -stemmen til den progressive avlapningen og meditasjonen ble levert av Candie Argento og Nathan Vincent..

Vi vil også takke for de verdifulle bidragene til de mange som har gitt, og ennå gir, tilbakemelding på web-området.