Skip navigation
BluePages Informasjon om depresjon

Forebygging på Internett

Depresjon er et stort offentlig helseproblem. Man anslår at det vil være den nest største årsaken til sykdomsbyrde i verden innen 20 år.

Hva kan vi gjøre?

Innen mange medisinske områder godtar vi at forebygging er viktig for helsen og velværen. Tenk hvor annerledes verden ville vært i dag uten utbredte vaksineringsprogrammer. Vi har vært langt tregere til å innse at forebyggingsprogrammer også kan være en viktig måte å beskytte psykisk helse på.

Forebyggingsprogrammer er lovende

Nå finnes det dokumentasjon for at spesielle øvingsprogrammer faktisk kan forebygge depresjon [1],[2]. Disse programmene bruker kognitiv atferdsterapi (CBT) for å styrke livsmotet til unge mennesker. (Som du ser andre steder her på BluePages, er CBT en effektiv behandling når den gis personlig eller i form av en selvhjelpsbok).

Men hvordan skal vi presentere dem?

Vi trenger en praktisk måte å presentere disse forebyggingsprogrammene på. En metode er å innføre programmene i skolene. Men det kan være vanskelig å nå alle på denne måten, spesielt de av oss som begynner å trekke på årene.

Levering over Internett: en mulig løsning

Så ved National Institute for Mental Health Research begynte vi å vurdere å utvikle et program som kunne presenteres over Internett. Mye arbeid og noen år senere lanserte vi MoodGYM.

Hva er MoodGYM?

MoodGYM er et Internett-basert terapiprogram som er utviklet for å forebygge depresjon hos unge mennesker. Det består at fem moduler, en arbeidsbok og noen interaktive tillegg, inkludert et interaktivt spill. Det omfatter vurderinger av angst og depresjon, 'negativ' tankegang, stress ved livshendelser, foreldreforhold og planlegging av hyggelige aktiviteter. Selv om det er tiltenkt unge mennesker, kan også eldre mennesker få nytte av det.

Vi vurderte nylig MoodGYM i en randomisert kontrollert studie. Resultatene viste at MoodGYM var effektivt til å redusere symptomer på depresjon i et større utvalg [3].

Kanskje får vi 'se' deg på MoodGYM!

Referanser

[1] Jaycox L, Reivich K, Gillham J & Seligman MEP. Prevention of depression symptoms in school children. Behaviour Research & Therapy 1994; 32: 801-816.

[2] Seligman MEP, Schulman P, De Rubeis RJ. The prevention of depression and anxiety. Prevention Treatment, 2, Article8, December 21, 1999.http://journals.apa.org/prevention/. [Accessed 18th August, 2001].

[3] Christensen H, Griffiths KM, Jorm AF. Delivering depression interventions using the Internet: positive results from a large randomised controlled trial. British Medical Journal 2004, 328:265, doi:10.1136/bmj.37945.566632.EE.