Skip navigation
BluePages Informasjon om depresjon

Familie og venner

Familie og venner kan være en viktig kilde til hjelp hvis du er deprimert. Bedringen går raskere for personer som føler at de får støtte av sine nærmeste. [1]

Hvis du er et familiemedlem eller venn av en som er deprimert, kan du hjelpe ved å:

  • Lytte til personen som er deprimert uten å dømme eller være kritisk.
  • Oppmuntre og hjelpe dem til å få passende profesjonell hjelp.
  • Se om de føler seg suicidale og reagere øyeblikkelig hvis det er tilfellet.

Hva gjør man for å hjelpe en akutt suicidal person?

  • Suicidale følelser er en medisinsk krise. Ta det like alvorlig som symptomer på et hjerteinfarkt!
  • Ikke la personen være alene. De fleste som begår selvmord, gjør det når de er alene.
  • Oppsøk hjelp øyeblikkelig. Ta personen til sykehus, ring nødnummer 113 eller ta personen til en lege.
  • Prøv å sikre at personen ikke har tilgang til noen metode for å ta livet sitt.
  • Hvis personen inntar alkohol eller medisiner, prøv å hindre at de inntar mer.
  • Snakk med personen til hjelpen kommer.

Referanser

[1] Souery D, Blairy S & Mendlewicz J. Aetiology: Genetic and social aetiology of mood disorders. In: Gelder MG, Lopez-Ibor JJ & Andreasen N (eds). New Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford University Press: Oxford, 2001. (p. 705)