Skip navigation
BluePages Informasjon om depresjon

Diagnose

Hvis du er klinisk deprimert, vil du ha hatt minst to av følgende symptomer i minst to uker.

 • Et uvanlig trist humør som ikke forsvinner
 • Mistet glede og interesse for aktiviteter som pleide å være morsomme
 • Trøtthet og mangel på energi

I tillegg har mennesker som er deprimerte, ofte andre symptomer som:

 • Mangel på selvtillit eller dårlig selvfølelse
 • Føler skyld når det ikke er deres feil
 • Ønsker at de var døde
 • Problemer med å konsentrere seg eller ta avgjørelser
 • Beveger seg tregere eller blir noen ganger opphissede og klarer ikke å roe seg ned
 • Har søvnproblemer eller, noen ganger, sover for mye
 • Mistet interesse for mat eller, noen ganger, spiser for mye. Endringer i spisevaner kan føre til at man enten tar av seg eller legger på seg.

Ikke alle som er deprimerte, har alle disse symptomene. Mennesker som er mer alvorlig deprimerte, vil ha flere symptomer enn de som er mildt deprimerte. Her er en veiledning til alvorsgraden av depresjon.

 • Mild depresjon: 4 av de 10 symptomene ovenfor de siste to ukene.
 • Moderat depresjon: 6 av de 10 symptomene ovenfor de siste to ukene.
 • Alvorlig depresjon: 8 av de 10 symptomene ovenfor de siste to ukene.

Occasionally, depression is a sign of another illness or is caused by the side effects of medications. Your doctor will want to check out whether there are any other medical problems or pills that could be causing your Av og til er depresjon et tegn på en annen lidelse eller kommer av bivirkninger av medisiner. Legen din vil kontrollere om det er andre medisinske problemer eller medikamenter som kan fremkalle depresjonen din.

Hvis du tror du er deprimert, bør du be om hjelp fra legen eller andre fagpersoner.

Referanse

Verdens helseorganisasjon. ICD-10-klassifiseringen av Psykiske og atferdslidelser. Genève: Verdens helseorganisasjon, 1993